Vi er akkrediteret i DDKM

DDKM står for Den Danske Kvalitetsmodel, og Roskilde Fysioterapi er akkrediteret og godkendt i alle forhold inden for modellen. Modellen er sat i verden for at sikre en høj kvalitet i behandlingen på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

Den Danske Kvalitetsmodel skal:

  • sikre at kvaliteten udvikles i alle offentligt finansierede sundhedsydelser
  • skabe bedre forløb for patienterne og gøre, at de oplever en bedre sammenhæng
  • forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

Modellen består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Behandlingsstederne kontrolleres hvert 3. år, om de fortsat lever op til kvalitetsmålene.