Persondatapolitik hos Roskilde Fysioterapi

Vi passer godt på dine persondata
I denne Persondatapolitik for Roskilde Fysioterapi finder du en beskrivelse af, hvilke data vi indsamler og behandler, hvorfor de indsamles, og hvad vi bruger dem til. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os/vi indsamler om dig, når du enten besøger vores website, opretter dig som kunde hos os for at kunne benytte online tidsbestilling, eller når du besøger os som patient på klinikken.

Dataansvarlig
Den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:
Roskilde Fysioterapi
Støden 3, 2. sal
4000 Roskilde
CVR-nr. 39927454

Hvilke oplysninger behandler vi?
Når du kommer til behandling på klinikken, noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Det er vores pligt at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Videregivelse af oplysninger
Ifølge gældende sundhedslovgivning har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i lovgivningen ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. Du finder de præcise regler om det sundhedslovens kapitel 9.
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder i relation til oplysningerne
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om ikke længere at behandle den type oplysninger om dig.

Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Cookies
Når du besøger websitet www.roskilde-fysioterapi.dk, benytter vi blandt andet cookies fra Google Analytics. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan websitet bruges af de besøgende. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbindes med bestemte personer. Disse data deles ikke med andre parter, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig.

Plugins fra Facebook, Youtube, LinkedIn og Instagram
Sociale mediers tracking pixel placerer cookies på din computer, som fortæller mediet, at du har været inde på www.roskilde-fysioterapi.dk. Hvis du trykker på et socialt medie ikon på vores hjemmeside, lægger det pågældende medie ligeledes en cookie på din computer, mobil m.v. Når du efterfølgende besøger Facebook, Instagram mm. vil du herefter blive præsenteret for oplysninger eller reklamer med lignende indhold. Det er ikke noget, vi har indflydelse på. Brug venligst dine privatlivsindstillinger på Facebook, Instagram og andet for at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.