Indendørs træning er åben

Roskilde Fysioterapi er igen åben for indendørs træning!

Vi har målt træningscenteret op og sørger for, at antallet af trænende ikke overstiger det tilladte. Vi holder desuden som hidtil en høj hygiejnestandard, så du trygt kan træne hos os igen.

Hvad betyder det for dig?

Åbningen betyder også, at du som bruger af vores indendørs træning skal være særligt opmærksom og sørge for:

  • At du spritter dine hænder af inden du bruger maskiner og andet udstyr, også når du skifter mellem udstyr.
  • At du rengør maskiner/udstyr grundigt efter brug med den sæbevandsblanding, vi har stående i sprayflasker i træningsrummene.
  • At du holder 2 meters afstand til de øvrige, der træner. For din egen og andres skyld, skal du derfor vente med at bruge en maskine, hvis “nabomaskinen” er i brug.
  • At du lufter ud undervejs mens du træner. Vi har masser af vinduer, det er sommer, så luft endelig ud i træningslokalerne. Vi vil også sørge for at kontrollere, at der er god udluftning.

Husk, at du altid er velkommen til at spørge os, hvis du er i tvivl!

De bedste tidspunkter at træne

Af hensyn til alle, der kommer i klinikken til behandling, individuel træning og dig selv, opfordrer vi til, at du primært træner om morgenen eller efter kl. 12. På den måde kan vi bedre styre antallet af personer, som bruger klinikken.

Tegn på sygdom? Det gælder fortsat, at du ikke må møde op, hvis du har symptomer på COVID 19. Også hvis du blot er forkølet el.lign, beder vi dig vente med at komme, til du er helt ovenpå igen.

I denne fase af genåbningen vil vi hos Roskilde Fysioterapi fortsat have stort fokus på hygiejne bl.a med ekstra grundig rengøring og iøvrigt tage de fornødne hensyn, der skal til for, at du føler dig tryg ved at træne hos os igen.

Er du i tvivl om den mindste ting, så ring hellere en gang for meget end en gang for lidt! Vi er klar til at hjælpe dig.

De bedste hilsner.
Roskilde Fysioterapi