Chockbølge

Chockbølger  har efterhånden i mange år været brugt ved behandling af nyresten. Chockbølgerne bearbejder nyrestenene udefra. Herved ødelægges krystalstrukturen, så kroppen kan nedbryde stenene. Metoden er de seneste år udviklet til også at kunne bruges ved behandling af kroniske senelidelser.

Vi har her på klinikken benyttet chockbølge til behandling af typisk svangsene-problemer (hælspore) – achilles-sene og tennis-albuer.

Artikler om chockbølge: www.ergomove.no

Vi har mulighed for at tilbyde dig en ultralydsscanning inden opstart at behandling. Læs mere under menuen Ultralyds-scanning

Ting, du skal vide


Hvor mange behandlinger skal jeg have?
Normalt skal du have 3 til 4
behandlinger med en uges mellemrum - herefter holdes pause i 4 uger for at vurdere effekt.

Gør det ondt?
Ja, behandlingen opleves af de fleste som ubehagelig. Den varer kun et par minutter. Efter behandlingen, vil der normalt føles en lindring.
Der kan dagen efter hos nogle opleves ømhed i det behandlede område. Ømhed ophører efter en til to dage.

Hvor hurtigt hjælper chockbølge?
Det er normalt først efter nogle ugers pause, at vi vurderer effekten af behandlingen.

Hjælper chockbølge alle?
Nej. Ca. 70 % har god effekt efter behandling med chockbølge. Hvorfor der er nogen det ikke responderer ved vi ikke. Vi tilbyder kun chockbølge, hvis vi vurederer at din problematik er relevant for denne behandlingsform.

Hvordan kan vi vide at vi rammer rigtigt?
Klinikken råder over en ultralydsscanner. Under scanninger kan vi tydeligt se, hvilket område af senen, der skal behandles. Et par af klinikkens fysioterapeuter har solid erfaring med scanning.

Skal man have henvisning fra egen læge?
Du behøver ikke en henvisning fra din læge til chockbølgebehandling, da der ikke gives noget tilskud - hverken fra sygesikringen eller Sygeforsikringen “Danmark”. Ved henvisning får du kun tilskud til den del af behandling, som drejer sig om undersøgelse, instruktion i øvelser og rådgivning.